Голова методичної ради

заступник директора

з навчально-виховної роботи

 

КОБЕЦЬ

АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ


 

Секретар

 методичної ради

вчитель початкових класів

ДИКА 

ЮЛІЯ АНАТОЛІІВНА


Методична робота в школі - спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога.

Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег.

Її функції полягають у визначені системи заходів, спрямованих на досягнення найкращих результатів (планування); у діяльності з удосконалення структури і змісту методичної роботи (організаційна); у регулярному вивченні співвідношення між рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості роботи працівників освіти (діагностична); передбаченні знань та умінь, необхідних педагогам у майбутньому (прогностична); виробленні принципово нових положень навчально-виховної роботи, у формуванні, експериментальній перевірці та впровадженні передового досвіду (моделююча); відновленні частково забутих або втрачених учителями знань після закінчення навчального закладу (відновлююча); виправленні недоліків у діяльності педагогів, пов'язаних з використанням застарілих методик (коригуюча); інформуванніпедагогів щодо впровадження досягнень науки, передового досвіду (пропагандистська); налагодженні й підтриманні зворотного зв'язку, в оцінюванні відповідності наслідків методичної роботи завданням та нормативним вимогам (контрольно-інформаційна).

Методична робота покликана стимулювати підвищення наукового рівня вчителів, їх підготовку до засвоєння змісту нових програм і технологій реалізації, досягнень психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, передового педагогічного досвіду.

2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Скачать
ПРОТОКОЛ_№1.pdf
Adobe Acrobat документ 433.6 KB
Скачать
ПРОТОКОЛ_№2.pdf
Adobe Acrobat документ 243.7 KB
Скачать
ПРОТОКОЛ_№3.pdf
Adobe Acrobat документ 364.6 KB

2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Скачать
ПРОТОКОЛ_№1.pdf
Adobe Acrobat документ 285.6 KB
Скачать
ПРОТОКОЛ_№2.pdf
Adobe Acrobat документ 368.4 KB
Скачать
ПРОТОКОЛ_№3.pdf
Adobe Acrobat документ 296.4 KB
Скачать
ПРОТОКОЛ_№4.pdf
Adobe Acrobat документ 222.3 KB
Скачать
ПРОТОКОЛ_№5.pdf
Adobe Acrobat документ 236.3 KB
Скачать
Наказ про підсумки методичної роботи.pdf
Adobe Acrobat документ 210.8 KB

2015/2016 навчальний рік

Скачать
ПРОТОКОЛ №1.pdf
Adobe Acrobat документ 218.9 KB
Скачать
ПРОТОКОЛ №2.pdf
Adobe Acrobat документ 211.9 KB
Скачать
ПРОТОКОЛ №3.pdf
Adobe Acrobat документ 242.8 KB
Скачать
ПРОТОКОЛ №4.pdf
Adobe Acrobat документ 211.6 KB
Скачать
ПРОТОКОЛ №5.pdf
Adobe Acrobat документ 249.1 KB


Скачать
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти
kmu_dzhst.pdf
Adobe Acrobat документ 523.2 KB
Скачать
Держстандарт
novi_derzhavni_standarti_osviti.pdf
Adobe Acrobat документ 3.3 MB
Скачать
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
МР З ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Т
Adobe Acrobat документ 670.7 KB